6944295780 Κορωπί - Αττική theodorakatoszaxarias@gmail.com

Κορωπί, Κορωπί, Αττική Τ.Κ.: 19441

Τηλέφωνο: 6944295780

E-mail: theodorakatoszaxarias@gmail.com

Υπεύθυνος: ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Κατηγορία: ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ

Επισκεψιμότητα: 4509

Ιστοσελίδα: http://www.zaxarias-apofraxeis.gr